Säkerhetslista ifall något händer

  • Passnummer/ Personnummer/ Internationellt körkortsnummer
  • Biljettsnummer/ Betalkortets nummer/ Försäkringsnummer
  • Reseschemat/ Adress och telefonnummer till förbokat hotell
  • Telefonnummer för att eventuellt spärra kreditkortet
  • Alla elektroniksakers serienummer, modell och namn
  • Adresser och telnr till ambassader
  • PUK-koden till SIM-kortet för mobiltelefon samt info om hur du använder den
  • Din och din familjs blodgrupp, kan vara viktigt att veta om en skada inträffar

Tillbaka ”till att ha med på resan”.

Lämna ett svar