Nyår & Nyårsklockan ”Ring, klocka ring i bistra nyårsnatten”…

Nyårsklocka_TTRing, klocka ring…

Ring, klocka ring är en svensk översättning från dikten ”Ring Out, Wild Bells” från1850 av lord Alfred Tennyson, dikt nr 106 ur samlingen In Memoriam A.H.H.

Edvard Fredin översatte denna till svenska och innehåller versraden ”Ring, klocka ring” som gavs ut 1890, ett år efter Edvard Fredins död. Översättningen, tryckt i Edvard Fredins Skilda stämmor” från 1884 är mycket fri då omdiktning är i ett annorlunda versmått. De formuleringar som vi minns bäst, ”ring, klocka, ring”, ”själaringning över land och vatten”, ”årets första, skälvande minut”, är kreativa tillägg av översättaren.

Sedan mitten av 1890-talet är det tradition i Sverige att Ring, klocka ring läses offentligt vid tolvslaget på Skansen. Första gången dikten lästes var år1895 och lästes upp av Nicklas Bergendahl. De första decennierna lästes dikten bara för besökarna på Skansen. Under perioden 1934-1955 lästes den av Anders de Wahl i Sveriges Radio. Under denna period förekom det att någon annan person även läste dikten på Skansen. Efter Anders de Wahls bortgång 1956 låg traditionen länge nere. År 1977 bestämde dock SVT att man ville återuppta traditionen och TV-sända den. Skådespelaren Georg Rydeberg fick uppdraget, vilket blev en succé och traditionen fortlevde.

Texten

Ring, klocka, ring i bistra nyårsnatten
Mot rymdens norrskenssky och markens snö;
Det gamla året lägger sig att dö…
Ring själaringning över land och vatten!

Ring in det nya och ring ut det gamla
I årets första, skälvande minut!
Ring lögnens makt från världens gränser ut,
Och ring in till sanningen till oss, som famla!

Ring våra tankar ut ur sorgens häkten,
Och ring hugsvalelse till sargad barm
Ring hatet ut emellan rik och arm
Och ring försoning in till jordens släkten

Ring ut bekymren, sorgerna och nöden,
Och ring den frusna tiden åter varm
Ring ut till tystnad diktens gatularm,
Men ring till sångarhjärtan skaparglöden

Ring ut den stolthet, som blott räknar anor,
Förtalets lömskhet, avundens försåt
Ring in det rätta på triumfens stråt,
Och ring till seger mänsklighetens fanor

Ring, klocka, ring… och seklets krankhet vike;
Det dagas, släktet fram i styrka går!
Ring ut, ring ut de tusen krigens år,
Ring in den tusenåra fredens rike!

Uppläsare

1895Nicklas Bergendahl
1897Anders de Wahl
1898Per Oscar Eliasson
1899Ruben G:son Berg
1900Lambert Lindblad.
1901Konstantin Axelsson
1905Bror Olsson
1917Ivan Hedqvist
1925Uno Henning
1928Anders de Wahl läste första gången 1928 i radio
1931
– lästes Nyårsklockan ej. Skansenchefen Lindblom höll dock ett högtidstal.
1934 – Uppläsning i Sveriges radios av Anders de Wahl medan Uno Henning läste dikten på Skansen.
1939Arnold Sjöstrand
1940Nyårsklockan lästes inte på Skansen, men de Wahl läste den i radio.
1946Rune Lindström läste på Skansen, en bandad de Wahl hördes i radio.
19471955Olof Widgren läste på Skansen och en bandad de Wahl hördes i radio.
19771982Georg Rydeberg
19831996Jarl Kulle1997
19972000 Margaretha Krook
2001Jan Malmsjö

Källa Wikipedia

Lämna ett svar