Pension

Det svenska pensionssystemet

Varje år avsätts pengar till pensionssparande; den allmänna pensionen, tjänstepensionen och det privata pensionssparandet.

2009 betalades det in cirka 370 miljarder kronor till pensionssparandet. Inom det allmänna pensionssystemet, betalas pengar ut samma år till dagens pensionärer. Över 3 000 miljarder kronor förvaltas inom pensionssystemet. Ungefär lika mycket pengar som hela Sveriges bruttonationalprodukt, BNP. Dessa pengar investeras efter bästa förmåga för att skapa en så bra avkastning som möjligt.

Det allmänna pensionssystemet, som består av inkomstpension och premiepensionen, förvaltar ungefär 40 procent av den totala mängden pensionspengar, ca 1 200 miljarder kronor.

Inkomstpensionen förvaltas av första till fjärde AP-fonderna (ca 220 miljarder kronor / fond) samt sjätte AP-fonden (ca 20 miljarder kronor). Premiepensionen förvaltar ca 400 miljarder kronor, där betydligt fler aktörer förvaltar pengarna. Allt för att sprida riskerna.

Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som du som pensionssparare själva kan välja förvaltare till. I dag finns ca 785 olika fonder i 95 olika förvaltande bolag. Om du inte gör något val hamnar pengarna hos sjunde AP-fonden. För närvarande förvaltar sjunde AP-fonden ungefär en fjärdedel av premiepensionens kapital.

Över 1 400 miljarder kronor, ca 50 procent av det totala pensionskapitalet, förvaltas inom tjänstepensionssystemet som är utformat och ansvaras av arbetsmarknadens parter.

Vilket tjänstepensionsavtal du har beror på inom vilken av sektor du arbetar och administreras av ett antal företag, så kallade valcentraler, vars uppgift bland annat är att samla in inbetalningar från arbetsgivare. Företagen har ett antal förvaltande bolag knutna till sig och varierar med valcentral. Valcentralernas uppgift att informera arbetstagaren om vilka bolag du kan placera din tjänstepension hos och det är du som arbetstagaren att själv välja förvaltare.
Ditt privata pensionssparande är det du själv som fattar beslut om. Dock finns det i dag många banker och försäkringsbolag som kan vara din rådgivare och/ eller förvalta pengarna åt dig.

Din pension

Källa: Pensionsmyndigheten, ekonomifakta.se