Djurförsäkringar


Vi som har djur vet ju att det faktiskt händer att våra djur blir sjuka. Att besöka en veterinär dessa gånger blir ofta mycket kostsamt. Se därför till att du har ditt djur försäkrat, för då slipper du tveka då du verkligen behöver åka in akut till en veterinär. Våra erfarenhet säger oss, att det är absolut nödvändigt med en djurförsäkring. Vi har använt oss av vår försäkringen ett flertal tillfällen på alla våra djur. Vi har besökt veterinären utan att behöva tänka på om vi har råd eller inte. Försäkringen har ersatt kostnader då våra djur har ätit något olämpligt, vid hjärt-, njur-, sköldkörtel- och urinvägsproblem, vid öroninflammation, operationer samt vid olycka. Vi vet att det lönar sig att ha en försäkring till våra livskamrater. För de blir tyvärr ofta lite sjuka med åren. Har du dock förmånen att ha ett djur som är friskt hela sitt liv, ja då kan du skratta dig lycklig. Det är tråkigt när du ser och förstår att ditt älskade djur är sjukt, men inte kan kommunicera med det. Då är det bra att kunna ta sitt djur med till en veterinär innan det är för sent.

Vad ingår då in en djurförsäkring?

Veterinärvård – Om ditt djur skadas eller blir sjuk, betalas kostnader för undersökning, behandling och vård som utförs av veterinär. Du får också ersättning för medicin och förband som veterinären använder vid behandlingen.

Veterinärvårdsbelopp – Du väljer vilken högsta ersättning för veterinärvård du vill försäkra ditt djur för, per försäkringsår. Försäkringsbolaget har ofta olika försäkringsbelopp att välja mellan. Från och med det år att djuret uppkommer till en viss ålder trappas högsta ersättning ner, men beloppet sänks aldrig under ett visst belopp. Läs mer på respektive försäkringsbolags hemsida.

Livförsäkring – Skulle det vara så illa att ditt djur dör eller måste avlivas på grund av sjukdom eller olycksfall, får du ekonomisk ersättning. I vissa fall kan du få ersättning om djuret förlorar en fortplantningsegenskap.

Beroende på vilken typ av djur du har så skiljer sig försäkringarna åt. Läs därför försäkringsvillkoren för det djur du har.
Ett besök hos veterinären kan bli dyrt. Folksam kan djurförsäkring.
Mer information om Folksams hundförsäkring hittar du här!
Mer information om Folksams kattförsäkring hittar du här!
Mer information om Folksams hästförsäkring hittar du här!
Andra länkar om dina små vänner hittar du här

 

 

Lämna ett svar