Villahemförsäkring

En villaförsäkringen är en traditionell hemförsäkring och en försäkring för dina byggnader och fastigheter. Du kan oftast komplettera den med tilläggsförsäkringar för olika behov. Villaförsäkringen består av ett grundskydd för såväl fastighet som för dina tillhörigheter, dvs lösöre. I de flesta villaförsäkringar ingår dessutom även reseskydd, överfallsskydd samt ett rättsskydd för dig och dina familjemedlemmar vid eventuell juridisk tvist.  Familjemedlemmar innebär  make/maka, registrerad partner, sambo, egna barn och föräldrar. Om du har en hemförsäkring via till exempel ett fackförbund kan du teckna teckna enbart en försäkring för din byggnad, dvs en villabyggnadsförsäkring.