Tidskrifter

En tidskrift är en periodisk skrift som har inriktat sig på ett ämnesområde,  tex fackvetenskaplig tidskrifter, populärvetenskaplig tidskrifter, kulturtidskrifter, livsstilsmagasin, föreningstidskrifter, branschtidningar och facktidningar. Tidskrifter finansieras vanligtvis av annonser, prenumerationer och lösnummerförsäljning. För att i Sverige erhålla ett så kallat utgivningsbevis måste tidskriften komma ut regelbundet med minst fyra nummer per år. Tidskrifter kan komma ut som till exempel veckotidning eller månadstidning.