Om merfrihet.se

Vi vill dela med oss av tips som förenklar eller förgyller vår vardag. I dag så förväntas det mycket av oss. Vi vill hinna med så mycket. Många av oss jobbar heltid eller deltid vill samtidigt ha fint hemma, ut och resa, laga mat och baka, vara en kanonförälder, träna och äta rätt, umgås med så många som möjligt.

En allt bättre och mer tillgänglig teknik ökar dessutom kraven på att alltid finnas tillgänglig. Inte bara från nära och kära, utan även för vänner, släktingar, syskon, föräldrar, barn, barnens kompisar och deras föräldrar. Mobilen är på samtidigt som datorn och all annan media i huset också är på. Så rent logiskt borde ett ökat antal informationskanaler medföra att vi i samma takt dra ner på något annat.

Att bara få vara, vara fri och att inte göra något alls, att skapa något eller att resa bort har visat sig ha en allt större betydelse. Att känna värmen från ett husdjur har också visat sig vara betydelsefullt. Du kanske älskar att resa medan någon annan älskar att shoppa eller läsa en bok.

Vi vill hitta enkla lösningar för att förenkla vardagen. Att finna ro och göra det vi tycker är kul och meningsfullt, sådant som gör att vi kan känna sann lycka och glädje. Mer fri eller egen tid och som förhoppningsvis skapar en känsla av mer frihet!