Försäkringar

Allmänt om försäkringar

En försäkring innebär en ömsesidig finansiell riskspridning där spridning av risken fördelas mellan ett antal individer

Försäkringen kan därigenom kan täcka kostnader som en enskild individ inte kan klara av. En försäkring innebär att varje ny risk som ska bäras av kollektivet, värderas mot de kostnader ska att täcka risken. Om sannolikheten för att risken eller händelsen verkligen inträffar är för hög, kan försäkringsgruppen neka att täcka den särskilda risken.

En försäkring består av försäkringsgivaren som utfärdar försäkringen, försäkringstagaren som betalar försäkringen samt det försäkrade objektet eller den försäkrade personen.

Försäkringar delas in i personförsäkringar, som omfattas av pensionsförsäkringar, efterlevandeskydd och sjukförsäkringar, samt skadeförsäkringar som skyddar försäkringstagaren vid exempelvis vid brand, stöld eller skada på ett objekt. Till kategorin skadeförsäkringar hör t.ex. bilförsäkringar, hemförsäkringar eller villaförsäkringar.
Varje medborgare har ett visst garanterat grundskydd från staten som finansieras via skatten; subventionerad sjukvård samt en lagstadgad ålderspension.

Genom fackförbundens kollektivavtal har du som arbetstagare rätt till både sjukförsäkring och avtalspension.

Storleken på premien förhandlas fram mellan arbetsgivare och respektive fack och denna typ av försäkring hänförs till gruppförsäkring. Som enskild individ kan du köpa till både privat sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring och ägna sig åt privat pensionssparande via pensionsförsäkring eller Individuellt Pensionssparande.

Försäkringstagare och den försäkrade är inte nödvändigtvis samma person, utan kan vara två olika individer, två olika företag eller ett företag och en individ.

Försäkringsgivaren gör en riskbedömning och sätter utifrån den en premie, d.v.s. försäkringstagarens kostnad. Om försäkringstagaren är beredd att acceptera en viss självrisk minskar premien.

Visste du att om du är kund hos Moderna försäkringar så ingår obegränsad nätbackup för dina filer. Läs mer om Moderna Försäkringar

Länkar
8 saker du bör tänka på som kan påverka din försäkringspremie
Folksam