Lån

Visste du att ordet ”lån” betyder ”lån av föremål” där den som lånar ut något förväntar sig att få exakt samma föremål tillbaka? Ofta är det underförstått att ett lån avser lån av en summa pengar, men så är inte fallet, eftersom ordet lån innefattar rätten att under en viss tid använda någonting som tillhör någon annan enligt det som finns angivet i överenskommelsen / avtalet / kontraktet och som då ger upphov till denna rätt att låna pengar eller andra tillhörigheter.

Klicka på nedanstående länkar för att läsa mer om lån.

Bolån om du behöver låna pengar till ny bostad, men också om du vill renovera
Smålån då du behöver låna pengar snabbt utan säkerhet
Billån när du behöver låna pengar till bil

 

Allmänt om att låna pengar

Den som lånar pengar:

 • Kallas för låntagare eller gäldenär och förbinder sig att återbetala lånet / fordran inom den tidsram / löptid som finns angivet i överenskommelsen / avtalet / kontraktet.
 • Gör avbetalningar / amorteringar på lånet / fordran.
 • Bör veta att det finns olika former av amortering och avgörs av vilken typ av lån du har. De två låneformer som vi ofta kommer i kontakt med nä vi ska låna pengar är ”rak amortering” och ”annuitetslån”.
 • Bör vara medveten om att låneformen ”annuitetslån” medför en konstant utgift vid varje betalningstillfälle, över hela lånets löptid, och består av ränta och amortering tillsammans. Räntan minskar över tiden, i takt med att skulden avbetalas, medan amorteringen ökar och på så sätt är summan vid varje betalningstillfälle samma.
 • Bör känna till att låneformen med rak amortering medför en konstant amortering vid varje betalningstillfälle, medan räntan minskar i takt med att allt kapitalskulden minskar, vilket medför ett mindre lån över löptiden.
 • Bör kunna att det förekommer amorteringsfria lån, vilket innebär att hela lånet / skulden betalas av vid löptidens utgång.
 • Bör veta att kreditvärdigheten, förmågan att betala av lån, undersöks innan du får låna pengar.
 • Bör ha klart för sig att en kreditupplysning på samtliga inkomster, krediter och lån görs hos UC och avgör kreditvärdigheten.
 • Bör känna till att UC AB, Upplysnings Centralen, är ett företag som tillhandahåller kreditupplysningar och beslutsunderlag för kreditbedömningar i Sverige.

Den som lånar ut pengar:

 • Kallas för lånegivaren / borgenären / fordringsägare
 • Kräver ofta en säkerhet för att garantera återbetalningen för att du ska få låna pengar. Denna säkerhet kallas för pant och ett pantbrev skrivs.
 • Vill ofta ha en uppläggningsavgift, dvs den administrativa kostnaden för hantera lånet.
 • Vill ofta ha någon form av ersättning för att du får låna pengar, detta kallas för ränta.

I dag handlar många av oss sina kapitalvaror med hjälp av snabba, korta och räntefria smålån. Detta ökar vår konsumtion och välfärd så länge vi kan balansera det hela rätt. Har du inte några betalningsanmärkningar, men har ett arbete och en inkomst, men ändå får avslag på en kredit ibland?  Då kan det bero på små outnyttjade krediter här och där efter ett antal inköp.

Därför kommer här ett tips:

 • Rensa med jämna mellanrum i dina krediter!  De finns alltid med hos UC, som en kredit och belastar på så sätt dina samtliga krediter och även om du inte har eller har tänkt att nyttja dessa minskar de utrymmet för dig att få nya krediter beviljade när du behöver låna pengar.