Bostadslån / Bolån

Bostadslån eller bolån är ett lån som används för att finansiera köp av bostadsfastighet eller bostadsrätt. Som säkerhet för lånet lämnas pant. Bostadslån beviljas huvuddelen av de största bankerna med dotterbolag.

I Sverige får privatpersoners bostadslån motsvara högst 85 procent av fastighetens värde. Resterande del får bostadsköparen finansiera med egen insats. Om låntagaren har god återbetalningsförmåga kan dock blancolån/topplån ges för hela eller delar av resterande del av marknadsvärdet.

Urval av institut som idag beviljar bostadslån
* Swedbank
* Stadshypotek (Handelsbanken)
* SEB
* Nordea Hypotek
* SBAB
* Länsförsäkringar Bank
* Ikano Bank
* BlueStep
* Freedom finance