Fakta om film

Fakta om filmteknik:

 • Filmtekniken utvecklades ur visuella uppfinningar i slutet på1800-talet.
 • Den första officiella filmvisningen utfördes av bröderna Lumière i Paris 1895,
 • Louis Aimé Augustin Le Prince anses ha fångat de första rörliga bilderna på film.
 • Därefter kom flera stumfilmer där klipptekniken förfinades.
 •  Så småningom kombinerades Lumières teknik med fonograftekniken, så att bild och ljud presenterades samtidigt.
 • Den första animerade långfilmen – El Apóstol – gjordes 1917 av Quirino Cristiani,
 • 1937 kom Walt Disneys Snövit och de sju dvärgarna kom.
 • Från 1920-talet har Hollywood dominerat den internationella marknaden.
 • Den första filmen som delvis var ljudlagd var Jazzsångaren från 1927, i USA.
 • Färgfilmen fick sitt genombrott med Borta med vinden från 1939.
 • Metoder för att visa film i 3D utvecklades under 1950-talet.
 • Fyrkanalsljudet kom också under 1950-talet.

Lämna ett svar