9 av 10 bilar stjäls med din egen bilnyckel – var rädd om den!

Dagens moderna bilar har ofta en elektronisk bilnyckel så därför stjäls bilnycklar ur fickor, väskor, garderober, på gym, i ditt hem och på företag. Startspärren i moderna bilar har gjort din bilnyckel till en dyrbar värdehandling. Vad gör du om bilnycklarna hamnar på villovägar? Bromsa därför tjuven och säkra bilen direkt!

Lämna ett svar