Se över dina försäkringar regelbundet

Några tumregler behöver vi i bland skaffa oss. Kanske är det lämpligt att i samband med att vi plockar fram våra kära ljusstakar till advent, även byter batterier i våra brandvarnare. En annan tumregel då det är ett nytt år, är att sätta sig ner med allt pappersarbete som ett hushåll kan medföra. Sortera dina garantier, förbered deklarationen samt gå gå igenom alla dina försäkringar. Trots att dina försäkringar har ett försäkringsår som inte infaller med ett kalenderår så kan det vara lämpligt att gå igenom dessa för eventuell komplettering eller någon annan form av förändring. Se därför över samtliga försäkringars avtal med avseende på eventuella förändringar som kan komma att påverka din försäkringspremie. Planera även in ett datum då du ska kontakta ditt försäkringsbolag så att du kontaktar ditt försäkringsbolag i samband med att era försäkringsavtal ska förnyas.

8 saker du bör tänka på som kan påverka din försäkringspremie

Lämna ett svar