Adonis – filosofi om skönhet

Vad är skönhet? Ligger skönheten i betraktarens öga?

Adonis var en grekisk gud som var mycket berömd för sin skönhet. De tidigaste teorierna om skönhet som vi känner till härstammar från de grekiska filosoferna, Pythagoras ansåg att det fanns ett band mellan skönhet och matematik, dvs ett föremål vars proportioner överensstämde med det gyllene snittet upplevs som mer attraktivt. Uttrycket ”Skönheten ligger i betraktarens öga” får vi ofta höra, eftersom en person, plats, objekt eller föreställning åstadkommer en upplevelse hos betraktaren i form av njutning, mening eller tillfredsställelse. Upplevelserna uppstår från våra sinnliga manifestationer som form, färg, personlighet, ljud, utformning eller rytm. Skönhet innefattar gärna en tolkning av balansen eller harmonin med naturen.

Tonsättaren Robert Schumann skiljde mellan två typer av skönhet, naturlig och poetisk skönhet. Naturlig skönhet återfinns i mediterandet av naturen, medan poetisk skönhet finns i människans medvetna och kreativa ingripande. Schumann antydde att båda typer av skönhet förekommer i musik och annan konst, men att naturlig skönhet endast är sinnlig njutning. Poetisk skönhet börjar där den naturliga skönheten slutar.

Mer om skönhet:

Lämna ett svar