Bara för min katt

Till alla kattälskare…

Giftinformation katt Giftigt för katt. Giftinformationscentralen

Om något ändå händer…

Kontakta veterinär/djursjukhus! Om du ej får tag i någon veterinär och du misstänker förgiftning. Kontakta ett sjukhusapotek, tex för att få tag i aktivt kol vid misstänkt förgiftning. Ha alltid aktivt kol i pulverform eller färdigblandat i flaska hemma.

Farmakodynamiska egenskaper Farmakoterapeutisk grupp: Adsorberande medel. Kol.ATC-kod: A07BA01

Aktivt kol är ett vegetabiliskt material som förkolnats på speciellt sätt, med en stor invändig yta, som kan absorbera skadliga, oönskade eller patogena ämnen i mag-tarmkanalen.

  • Sjukvårdsupplysning för djur jourtid:
    Agria tel: 0900-100 51 61 (vardagar 16.00 – 24.00, helger 07.00 – 24.00)
    Samtalet kostar 60 kr
  • Läkemedelsupplysningen 0771 – 46 70 10  Öppet vardagar kl 08.00 – 20.00.

När katten inte äter – Hjälp – Vad gör jag när katten inte äter?

När katten har ont – Ledbesvär

Vätskeersättning kan rädda liv. Ha alltid det hemma! – Bra vätskeersättning till katt att hittar du här!

Säkerhet – Så säkrar du din balkong-  Kattsäker balkong

Alternativ medicin till katt – Lugnande medel till katt

Föda – Naturlig föda till katter hittar du här!

Tillbaka till sidan ”husdjuren”…

 

Lämna ett svar