Elkontakter runt om i världen

Det här med elkontakter, frekvens och spänning runt om i världen är inte lätt. Många gånger har jag ringt till resebolaget och hört mig för. Numera finns ju internet och vi kan delge varandra information på ett helt annat sätt. Här presenteras ett anatl PDF- filer som du kan ladda hem samt ett antal länkar till andra sidor.

Stickkontakter

Stickkontakt/ stickpropp, till vardags kallat kontakt syftar på han-delen av ett kontaktdon för hushållsbruk. I Sverige finns det flera olika standarder för både 230V och 400V. Stickkontakter I Sverige för 230V är Schukokontakten (jordad), Europluggen (platt) och den äldre ”klass 0-kontakten” (ojordad och rund).

Elkontakter i olika länder

En sammanställning i tabellform över världens kontakter– Electricity Around the World

Det finns många olika typer av reseadaptrar som du kan ha på din resa.

A plug och sockel

B plug och sockel

  • B (Nordamerika) 3 stift jordad, 125V 15A. Som A-typen men med ett runt jord-stift.

C plug och sockel

  • C platt (Europa). Den platta ojordade ”Europapluggen” för 240 V 2,5 A fungerar i Europa i uttag för typ C,E,F,H,J,K,L, inte i brittiska typ G.
  • C rund (Europa). Rund ojordad kontakt med två rundstift, 240 V 10 A.
  • Type C Electrical Outlet and Electrical Receptacle

D plug och sockel

E plug och sockel

 F plug och sockel

  • F (Tyskland/Sverige/Spanien/Ryssland). Uttagen i Östeuropa har något mindre hål, och stickproppar från väst passar inte.
  • Type F Electrical Outlet and Electrical Receptacle
  • E+F jordade hybridkontaktdon, fungerar i uttag av typ E och F. Hybriddonen E+F finns inte som uttag.

Skross - Euro USB Charger Skross - World Adapter PRO USB Skross - World USB Charger with iPod cable

G plug och sockel

H plug och sockel

  • H (Israel).

I plug och sockel

J plug och sockel

K plug och sockel

L plug och sockel

M plug och sockel

Lämna ett svar